"," ",$html); $no_html = strip_tags($html); $html_lenght = strlen($no_html); $no_html.= " "; $no_html = substr($no_html,0,strrpos(substr($no_html,0,$limit), " ")); if($html_lenght > strlen($no_html)){ $no_html.= " ..."; } return $no_html; } } function img_list($row_img){ $img_tomb = explode("|",$row_img); return $img_tomb; } //-- Don't change bellow this line unless you know what you're doing $do = isset($_REQUEST['do']) ? trim($_REQUEST['do']) : ""; $id = isset($_GET['id']) ? trim($_GET['id']) : ""; $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1; $self = $_SERVER['PHP_SELF']; if (!file_exists($data_file)) { echo "Error !! A következő file nem található : $data_file.
"; exit; } else { if ($max_record_in_data_file != "0") { $f = file($data_file); rsort($f); $j = count($f); if ($j > $max_record_in_data_file) { $rf = fopen($data_file,"w"); if (strtoupper($os)=="UNIX") { if (flock($rf,LOCK_EX)) { for ($i=0; $i<$max_record_in_data_file; $i++) { fwrite($rf,$f[$i]); } flock($rf,LOCK_UN); } } else { for ($i=0; $i<$max_record_in_data_file; $i++) { fwrite($rf,$f[$i]); } } fclose($rf); } } } session_start(); $newline = (strtoupper($os) == "WIN") ? "\r\n" : "\n"; switch ($do) { case "": $record = file($data_file); rsort($record); $jmlrec = count($record); ?> fAndroid.hu - Android apróhirdetések, Android apró, eladó Android mobil, tablet

Eladhatatlan - Ingyenes hirdetések feladása gyorsan, regisztráció nélkül

Legfrissebb hirdetések

Az oldalon hirdetés található 5 kategórában. Ez a(z) . oldal.

0) $jml_page++; $no = $page*$max_entry_per_page-$max_entry_per_page; if ($jmlrec == 0) echo "

Üres az apróhirdetési rovat


"; $w = 0; //--Color for ($i=0; $i<$max_entry_per_page; $i++) { $no++; $recno = $no-1; if (isset($record[$recno])) { $row = explode("|~|",trim($record[$recno])); if ($w==0) { $warna = $table_content_1a; $warna2 = $table_content_1b; $w=1; } else { $warna = $table_content_2a; $warna2 = $table_content_2b; $w=0; } echo "
"; echo "

$row[12]
$row[2]

"; if (trim($row[13]) != "") { echo "Ár: $row[13] Ft"; } echo "

"; echo "

". expert_return_no_html($row[5],100)."

RÉSZLETEK >

"; echo "

"; // kép if ($row[9]!="") { $img = img_list($row[9]); echo "\"$row[12]  "; } else { echo "\"$row[12]  "; } echo "

"; } //--end if } //--end for echo "

"; if ($jml_page > 1) { if ($page != 1) echo "Első "; else echo "Első "; echo " "; if ($jml_page > 10) { if ($page < 5) { $start = 1; $stop = 10; } elseif ($jml_page - $page < 5) { $start = $jml_page - 9; $stop = $jml_page; } else { $start = $page-4; $stop = $page+5; } if ($start != 1) echo "... "; for ($p=$start; $p<=$stop; $p++) { if ($p == $page) echo "$p  "; else echo "$p  "; } if ($stop != $jml_page) echo "... "; echo "max. $jml_page "; } else { for ($p=1; $p<=$jml_page; $p++) { if ($p == $page) echo "$p  "; else echo "$p  "; } } if ($page != $jml_page) echo "Utolsó"; else echo "Utolsó"; } else echo "Oldalak: #1 - 1"; echo ""; ?>

fAndroid.hu - Android apróhirdetések, Android apró, eladó Android mobil, tablet

Eladhatatlan - Ingyenes hirdetések feladása gyorsan, regisztráció nélkül

CÍM2

Az oldalon hirdetés található 5 kategórában.

*Alkategória :
*Hirdetés címe :
Neved :
E - mail :
URL :
Telefon :
Ár :
Nem kötelező megadni.
*Szöveg :

* Kitöltendő mezők
Kép csatolás:
*Igazoló kód :
A kódot írd be az alsó mezőbe :
Hirdetéseddel felkerülsz a fAndroid.hu hírlevél listájára  
70) $vname = substr($vname,0,70); if (strlen($vname1) > 70) $vname1 = substr($vname1,0,70); if (strlen($vemail) > 100) $vemail = substr($vemail,0,100); if (strlen($vurl) > 150) $vurl = substr($vurl,0,150); if (strlen($vtel) > 150) $vtel = substr($vtel,0,150); if (strlen($var1) > 70) $var1 = substr($var1,0,70); $_SESSION['name'] = $vname; $_SESSION['name1'] = $vname1; $_SESSION['email'] = $vemail; $_SESSION['url'] = $vurl; $_SESSION['tel'] = $vtel; $_SESSION['ar1'] = $var1; $_SESSION['tema'] = $tema; $_SESSION['comment'] = stripslashes($vcomment); if ($vname == "" || $vcomment == "") { input_err("Hiányzik valamelyik mező kitöltése"); } if ($vemail != "" && !preg_match("/([\w\.\-]+)(\@[\w\.\-]+)(\.[a-z]{2,4})+/i", $vemail)) { input_err("Érvénytelen e - mail"); } if ($vurl != "" && strtolower($vurl) != "http://") { if (!preg_match ("#^http://[_a-z0-9-]+\\.[_a-z0-9-]+#i", $vurl)) { input_err("Érvénytelen URL"); } } $test_comment = preg_split("/[\s]+/",$vcomment); $jmltest = count($test_comment); for ($t=0; $t<$jmltest; $t++) { if (strlen(trim($test_comment[$t])) > 70) { input_err("Invalid word found on your entry : ".stripslashes($test_comment[$t])); } } if (isset($_SESSION['add']) && $_SESSION['add'] >= $max_entry_per_session) { input_err("Sorry, only $max_entry_per_session message(s) allowed per session.",false); } elseif (!isset($_SESSION['add'])) { exit; } if ($vsecc != $_SESSION['secc']) { input_err("Érvénytelen igazoló kód"); } //--only 2000 characters allowed for comment, change this value if necessary $maxchar = 2000; if (strlen($vcomment) > $maxchar) $vcomment = substr($vcomment,0,$maxchar)."..."; $idx = date("YmdHi"); $tgl = date("Y F d, H:i"); /* $date1=date ("Y-m-d"); $date2 = date ("H:i:s"); $datus =$date1." ".$date2; */ $vname = str_replace("<","<",$vname); $vname = str_replace(">",">",$vname); $vname = str_replace("~","-",$vname); $vname = str_replace("\"",""",$vname); $vname1 = str_replace("<","<",$vname1); $vname1 = str_replace(">",">",$vname1); $vname1 = str_replace("~","-",$vname1); $vname1 = str_replace("\"",""",$vname1); $vcomment = str_replace("<","<",$vcomment); $vcomment = str_replace(">",">",$vcomment); $vcomment = str_replace("|","",$vcomment); $vcomment = str_replace("\"",""",$vcomment); $vurl = str_replace("<","",$vurl); $vurl = str_replace(">","",$vurl); $vurl = str_replace("|","",$vurl); $vtel = str_replace("<","",$vtel); $vtel = str_replace(">","",$vtel); $vtel = str_replace("|","",$vtel); $var1 = str_replace("<","<",$var1); $var1 = str_replace(">",">",$var1); $var1 = str_replace("~","-",$var1); $var1 = str_replace("\"",""",$var1); $vemail = str_replace("<","",$vemail); $vemail = str_replace(">","",$vemail); $vemail = str_replace("|","",$vemail); if (strtoupper($os) == "WIN") { $vcomment = str_replace($newline,"
",$vcomment); $vcomment = str_replace("\r","",$vcomment); $vcomment = str_replace("\n","",$vcomment); } else { $vcomment = str_replace($newline,"
",$vcomment); $vcomment = str_replace("\r","",$vcomment); } if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && eregi("^[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}$",$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $ipnum = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } else { $ipnum = getenv("REMOTE_ADDR"); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "94.21.42.136") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.73.41") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.119.75.251") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "85.248.6.192") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.72.210") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.72.242") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.72.252") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.73.80") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.73.168") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.73.172") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.73.197") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.74.36") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.74.89") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.74.218") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.113.75.139") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.119.74.51") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.119.74.136") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } if (getenv("REMOTE_ADDR") == "79.142.67.147") { Header("HTTP/1.0 404 Not Found"); die(); } $fajlnev=""; if (is_uploaded_file($_FILES["kep"]["tmp_name"])) { include_once("_kepek.php"); $fajlnev="aprokepek/".sha1($ipnum.time()).".jpg"; makeThumb2($_FILES["kep"]["tmp_name"], $fajlnev, 640, 480); makeThumb2($fajlnev, str_replace(".jpg","s.jpg", $fajlnev), 120, 100); } $torlokod=sha1('EGYEDI KÓD'.date('Y-m-d H:i:s').$ipnum); $newdata = "|~|$idx|~|$tgl|~|$vname1|~|$vemail|~|$vcomment|~|$vurl|~|$vtel|~|$ipnum|~|$fajlnev|~|$torlokod|~|$tema|~|$vname|~|$var1|~|"; $newdata = stripslashes($newdata); $newdata .= $newline; $tambah = fopen($data_file,"a"); if (strtoupper($os)=="UNIX") { if (flock($tambah,LOCK_EX)) { fwrite($tambah,$newdata); flock($tambah,LOCK_UN); } } else { fwrite($tambah,$newdata); } fclose($tambah); if ($vemail!="") { $msgtitle = "Apróhirdetés törlése (fAndroid.hu)"; $msgcontent = "Köszönjük, hogy a fAndroid.hu apróhirdetési oldalát használja!\n Hirdetését az alábbi kóddal törölheti: \n http://fandroid.hu/index_al.php?do=delete&delcode=$torlokod"; @mail($vemail,$msgtitle,$msgcontent,"From: info@fandroid.hu\n"); } //--send mail if (strtoupper($notify) == "YES") { $msgtitle = "Beiras a fAndroid oldalra"; $vcomment = str_replace(""","\"",$vcomment); $vcomment = stripslashes($vcomment); $vcomment = str_replace("
","\n",$vcomment); $msgcontent = "Ido : $tgl\n\nNev: $vname :\n----------------------------\n\n$vcomment\n\n-----uzenet vege-----"; @mail($admin_email,$msgtitle,$msgcontent,"From: $vemail\n"); } //--clear session $_SESSION['name'] = ""; $_SESSION['email'] = ""; $_SESSION['url'] = "http://"; $_SESSION['tel'] = ""; $_SESSION['comment'] = ""; $_SESSION['add']++; $_SESSION['secc'] = ""; redir($self,"Köszönjük! Hirdetése megjelent a fAndroid.hu oldalon."); break; case "reszlet": $record = file($data_file); $jmlrec = count($record); for ($i=0; $i<$jmlrec; $i++) { $row = explode("|~|",$record[$i]); if ($id == $row[1]) { ?> - - fAndroid.hu - Android apróhirdetések, Android apró, eladó Android mobil, tablet

Eladhatatlan - Ingyenes hirdetések feladása gyorsan, regisztráció nélkül

Az oldalon hirdetés található 5 kategórában.Feladva: Feladó: $row[3]"; } else { echo "
Feladó: nincs megadva"; } ?> E-mail: $row[4]"; } ?> Telefon: $row[7]"; } ?> Weboldal: $row[6]"; else echo ""; } ?>Hirdetés szövege:

Kulcsszavak: $row[14]"; } ?>
$row[13] Ft"; } ?>
"; foreach(img_list($row[9]) as $img){ echo "\"$row[12]"; } echo "

  "; } else { echo "

\"$row[12]

  "; } echo "

"; ?>


fAndroid.hu - Android apróhirdetések, Android apró, eladó Android mobil, tablet

Eladhatatlan - Ingyenes hirdetések feladása gyorsan, regisztráció nélkül

Rendben


 
 
fAndroid.hu - Android apróhirdetések, Android apró, eladó Android mobil, tablet

Eladhatatlan - Ingyenes hirdetések feladása gyorsan, regisztráció nélkül

Hiba


 
!


Vissza